Czym jest Odnowa w Duchu Świętym?

Jak powstawała...

Na początku XX w. w kościołach protestanckich dało się zauważyć charyzmatyczne ożywienie, które w latach 60. zaowocowało powstaniem w Kościele katolickim pierwszych grup Odnowy Charyzmatycznej. Dziś już miliony chrześcijan różnych wyznań doświadczyło "chrztu w Duchu Świętym".

Więcej...


Modlitwa Jabesa

"A Jabes wołał do Boga Izraela tymi słowy: 
Obyś mi prawdziwie błogosławił
i poszerzył moje granice,
oby ręka twoja była ze mną
i obyś zachował mnie od złego,
aby mnie ból nie dotknął.
I Bóg spełnił jego prośbę" - 1Krn 4:10
 

Jeśli chcesz poznać głębie modlitwy Jabesa - opisaną w książce "Modlitwa Jabesa" , której autorem jest Bruce Wilkinson odwiedź blog, w którym znajdziesz krótkie streszczenie książki i świadectwo modlitwy: https://uczenchrystusa.blogspot.com/p/modlitwa-jabesa.html

 

A tu znajdziesz świadectwo ojca Józefa Witko dot. modlitwy Jabesa:

https://www.franciszkanska3.pl/Modlitwa-Jabesa,a,10362


Do pobrania dla seminarzystów                         

   
pdf Podróż przez Biblię                                                 
pdf Biblia w rok
docx Pustelnik
docx 7 grzechów dzisiejszego spowiadania
pdf Najważniejsza rzecz w życiu
ze strony jezus.pl
jpg Łk 6, 43-49.jpg  
jpg   Mk 2, 23-27 i Mk 3, 1-6.jpg
jpg J 1, 35-42.jpg
jpg Mk 2, 13-17.jpg
jpg Mt 4, 18-22.jpg
jpg MT 16, 21-27.jpg 
jpg Łk 10, 38-42.jpg
jpg J 13, 31 - 35.jpg
jpg Mt 3, 13-17.jpg
jpg Ł 4, 1-13.jpg
jpg Ł 4, 14-22a.jpg
jpg J 14, 15-21.jpg
jpg Ł 24, 46-53.jpg

                                                                                        

 

 

 

 

 

 

     

 

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Linki do artykułów, które warto przeczytać:

Dlaczego warto modlić się Słowem Bożym    https://emmanuel.pl/wspolnota/zasady-zycia/v-slowo-boze/