Przeto  oddani posługiwaniu  zleconemu nam przez miłosierdzie, nie upadamy na duchu.Unikamy postępowania ukrywającego sprawy hańbiące, nie uciekamy się do żadnych podstępów ani nie fałszujemy słowa Bożego, lecz okazywaniem prawdy przedstawiamy siebie samych w obliczu Boga osądowi sumienia każdego człowieka. A jeśli nawet Ewangelia nasza jest ukryta, to tylko dla tych, którzy idą na zatracenie, dla niewiernych, których umysły zaślepił bóg tego świata, aby nie olśnił ich blask Ewangelii chwały Chrystusa, który jest obrazem Boga. Nie głosimy bowiem siebie samych, lecz Chrystusa Jezusa jako Pana, a nas - jako sługi wasze przez Jezusa.  2 Kor 4, 1-5

Spotkania modlitewne

Kazde nasze spotkania wspólnotowe rozpoczynamy Mszą Święta.

1-sze wtorki m-ca Msza Św. w dolnyn Kościele godz. 18.30 i uwielbienie przed Najświętszym Sakramentem

2-gie wtorki m-ca grupy dzielenia

3-cie wtorki m-ca dzielenie Słowem Bożym z dnia

4-te  wtorki m-ca modlitwa wstawiennicza

W każdy piątek o godz. 15.00 Wspólnota uczestniczy w Koronce do Miłosierdzia Bożego, a następnie we Mszy Świętej i Adoracji Najświętszego Sakramentu.


Grupy dzielenia - zasady dzielenia

 

 1. Pamiętaj, że to Bóg mówi przez nas i to On wzbudza w nas myśli, więc podejmij decyzję, że także grupa jest Twoją wspólnotą i będziesz się w niej dzielił z Braćmi – staraj się otworzyć na ile Cię w tym czasie stać - nie musisz mówić wszystkiego, ale to co mówisz powinno być prawdziwe i według Ciebie ważne; to co mówisz we Wspólnocie mów też w grupie (od tego zależy poziom zaufania w grupie)
 2. W czasie spotkania dziel się konkretnie, czyli wypowiadaj tylko i wyłącznie swoje osobiste przeżycia, a nie ogólne stwierdzenia. (Na przeżycia składają się uczucia, skojarzenia, wspomnienia, postanowienia, konflikty wewnętrzne itd.)
 3. Szczególnie dzieląc się Słowem dziel się tym jak Słowo Cię osobiście dotyka, uzdrawia, pociesza, oskarża,pokazuje drogę – nie tłumacz tekstu innym – pamiętaj, że dzieląc się głosisz Słowo wobec wspólnoty (więc czyń to „nie w mądrości słowa” - por. 1 Kor 1, 17)
 4. Na ile potrafisz dziel się doświadczeniem swojej słabości – tym czym nie możesz się „pochwalić”, a w czym odnajdujesz współudział z cierpieniem Jezusa – tak byś przyjmując udział w Jego śmierci (czego zewnętrznym wyrazem jest dzielenie - obumieranie) miał też udział w jej owocach (por. J 12, 24)
 5. Wypowiadaj się zawsze w pierwszej osobie liczby pojedynczej "Ja", a nie "My".
 6. Wypowiadanie się w pierwszej osobie jest podjęciem odpowiedzialności za wypowiedziane treści i jest zajęciem konkretnej postawy wobec danego tematu dzielenia się. Używanie słowa "My", czy "powinno się" jest ucieczką od odpowiedzialności i staje się bardziej pouczaniem, a nie dzieleniem się.
 7. Nie nawiązuj do wypowiedzi innych - nie potwierdzaj niczego, nie oceniaj, nie udzielaj rad, ani nie pouczaj, nie chwal - wypowiedź innej osoby nie jest ani dobra, ani zła, jest jej przeżyciem. Nie musisz ani przyjąć, ani odrzucić innej wypowiedzi. Jest to dla Ciebie informacja;
 8. Nie zachęcaj do dyskusji ani jej nie rozpoczynaj;
 9. Nie zadawaj pytań – pytania które się zrodzą w czasie dzielenia zapisz i zadaj wspólnocie po jego zakończeniu;
 10. Nie napominaj siebie i innych, nie wygłaszaj kazań.
 11. Dzielenie wydobywa się z milczenia – dlatego nie obawiaj się ciszy w trakcie dzielenia – niech będzie ona czasem wsłuchania w obecność Jezusa we wspólnocie – w Jego głos, w tym co powiedzieli inni i w tym do czego Pan zaprasza Cię byś Ty powiedział
 12. To, co usłyszy się podczas spotkania, nie wychodzi poza grupę.